Tłumaczymy, zawodowo.

Szybki kontakt: tel. 530 978 676, e-mail: interpreta@interpreta.pl

Kim jesteśmy?

Uwaga! W okresie pandemii biuro działa wyłącznie jako biuro internetowe.

Biuro tłumaczeń interpreta.pl świadczy profesjonalne usługi na rzecz instytucji, podmiotów komercyjnych i klientów indywidualnych w zakresie obsługi językowej. W ich zakres wchodzi:

 • tłumaczenie pisemne zwykłe i poświadczone (przysięgłe),

 • tłumaczenie ustne zwykłe i poświadczone (przysięgłe),

 • obsługa językowa targów, eventów, szkoleń itd.,

 • przekład audiowizualny (tłumaczenie filmów, spotów reklamowych),

 • naukę języków obcych na uczelniach i w firmach (więcej informacji: SJO interpreta.pl),

 • inne usługi językowe zgodnie z potrzebami klienta (np. wyszukanie informacji na rynku zagranicznym).

Cechuje nas wieloletnie doświadczenie, odpowiednie podejście do klienta i dbałość o poprawność tłumaczenia.

Jesteśmy również otwarci na nowe zadania i projekty językowe. Służymy pomocą wszędzie tam, gdzie niezbędna jest osoba bardzo dobrze władająca językiem obcym.

W razie zainteresowania nieodpłatną wyceną prosimy o kontakt.

Usługi i specjalizacja

Naszą specjalizacją są tłumaczenia tekstów prawniczych i prawnych na oraz z języka niemieckiego.

Dzięki rozbudowanej sieci współpracy z tłumaczami różnych specjalności realizujemy jednak również tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w zakresie pozostałych języków europejskich (między innymi język angielski, francuski, hiszpański, szwedzki, duński, norweski, włoski).

Tłumaczymy:

  • umowy,

  • teksty techniczne,

  • certyfikaty,

  • wyroki sądowe, postanowienia i inne orzeczenia sądowe,

  • polisy ubezpieczeniowe,

  • decyzje administracyjne,

  • prywatną korespondencję,

  • artykuły z czasopism branżowych,

  • korespondencję biznesową i inne dokumenty handlowe,

  • wyciągi z rejestru handlowego,

  • raporty roczne i bilanse,

  • akty (np. akty małżeństwa, adopcji, akty urodzenia, akty rozwodu, akty zgonu),

  • zaświadczenia,

  • urzędowe dokumenty (np. prawa jazdy, dokumenty rejestracyjne pojazdów),

  • świadectwa (np. świadectwa szkolne, świadectwa pracy, dyplomy).

Teksty do tłumaczenia mogą Państwo wysyłać drogą mailową, pocztą tradycyjną lub składać się osobiście w biurze.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w przypadku tłumaczeń poświadczonych (potocznie określanych mianem tłumaczeń przysięgłych) niezbędne jest przedłożenie tłumaczonego dokumentu w oryginale.

Jakie tłumaczenie wybrać?

Często zdarza się, że klient zlecający tłumaczenie sam nie do końca wie, czy potrzebuje tłumaczenia zwykłego czy też poświadczonego (przysięgłego). Tłumacz samodzielnie nie może decydować o tym, czy zrobi tłumaczenie zwykłe czy poświadczone. Po stronie klienta spoczywa zatem obowiązek stwierdzenia, jakie tłumaczenie w danym momencie potrzebuje.

Zasadniczo można jednak dokonać następującego rozróżnienia: Jeśli tłumaczenie przeznaczone jest dla celów własnych, tzn. jeśli chcemy po prostu zorientować się, co jest napisane w danym tekście, wówczas zapewne wystarczy nam tłumaczenie zwykłe. Również w korespondencji prywatnej czy też bieżącej korespondencji biznesowej nie ma potrzeby wykonywania tłumaczenia przysięgłego. Tłumaczenie zwykłe (np. reklama, literatura, korespondencja prywatna, treść maili itp.) nie musi spełniać żadnych specjalnych, ściśle uregulowanych wymogów formalnych.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) jest natomiast niezbędne, jeśli określony organ wymaga od nas przedstawienia poświadczonego tłumaczenia danego dokumentu. Tłumaczenie przysięgłe może być wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Jest to tłumaczenie pisemne, którego zgodność z oryginałem zostanie potwierdzona przez tłumacza przysięgłego poprzez złożenie podpisu i opatrzenie dokumentu pieczęcią. Są to tłumaczenia dokumentów, które w większości przypadków przedkłada się w urzędach, sądach lub innych instytucjach.

Obsługa targów i eventów

W ramach naszych usług językowych obsługujemy imprezy targowe w kraju i za granicą. Obsługa językowa polega na tłumaczeniu rozmów biznesowych i kuluarowych, na zapoznawaniu klientów z oferowanym na targach produktem czy też usługą, rozdawaniu materiałów reklamowych i na szeroko pojętym informowaniu klientów. Towarzyszyliśmy naszym klientom wielokrotnie na imprezach targowych w Berlinie, Monachium, Düsseldorfie, Neustadt in Holstein, Hamburgu, Bednarach koło Poznania i Barzkowicach.

Mieliśmy również zaszczyt kilkakrotnie tłumaczyć na dużej imprezie, jaką jest cykliczny Zlot Żaglowców (Tall Ships Races).

Wynagrodzenie

Tłumaczenia pisemne rozlicza się na podstawie tzw. „stron”. Pod pojęciem „strony” nie kryje się jednak strona fizyczna lecz ilość znaków. Taki sposób rozliczania ma swoje logiczne uzasadnienie, gdyż na jednej fizycznej stronie może widnieć zaledwie jedno zdanie, zapisane dużą czcionką lub też pełne warunki handlowe, zapisane jednak małym drukiem. Nieuzasadnione byłoby wówczas naliczanie takiego samego wynagrodzenia za tak różne objętościowo zlecenia.

Jedna strona tłumaczenia zwykłego to 1800 znaków ze spacjami, natomiast jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami.

Każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia rozlicza się jak stronę przetłumaczoną.

Ze względu na fakt, iż przeznaczone do tłumaczenia teksty są różnej treści oraz występują w różnych formatach (doc, docx, pdf, jpg, xls, odf, xlsx itp.) i sporządzane są przy użyciu różnych rodzajów czcionki, dla celów określenia ceny niezbędne jest co do zasady przesłanie dokumentu do wglądu. Tylko w ten sposób istnieje możliwość podania wiążącej ceny.

Tłumaczenie ustne rozlicza się na godziny a w przypadku większych zleceń ustala się ceny zryczałtowane.

W razie zainteresowania nieodpłatną wyceną prosimy o kontakt.

Dane kontaktowe

Uwaga! W okresie pandemii biuro działa wyłącznie jako biuro internetowe.

Biuro tłumaczeń interpreta.pl

Smolańska 3/112 (I piętro, w prawo)

70-026 Szczecin


mail: interpreta@interpreta.pl

telefon stacjonarny: +48 91 88 12 707

telefon komórkowy: +48 530 978 676

internet: www.interpreta.pl


Godziny otwarcia:

PON - PT: godz. 10.00 – 18.00


Dojazd: Pętla tramwajowa na Pomorzanach

Tramwaj 3, 4, 11, 12 (przystanek: Pomorzany)

Autobus 53 (przystanek: Pomorzany Dobrzyńska)


Bezpłatny parking dla klientów z tyłu budynku